Aktuality

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s převzala od dodavatele HST Hydrosystémy s.r.o. v září roku 2020 do zkušebního provozu technologickou linku na termické zpracování čistírenského kalu zahrnující nízkoteplotní sušárnu a pyrolýzní jednotku. Projekt „ČOV Trutnov – Bohuslavice – kalová koncovka“ je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Technologická linka (sušárna ELIQUO + pyrolyzér PYREG) zabezpečuje zpracování 3700 t odvodněného kalu ročně na biochar. Způsobilé výdaje činí 58,3 mil. Kč. Projekt zabezpečí likvidací organických mikropolutantů v kalech a zároveň sekvestrací uhlíku do stabilní formy významně přispěje ke snížení uhlíkové stopy a ochraně životního prostředí. Zařízení je prvním svého druhu v České republice. 


V časopisu Reflex byl dne 25. 9. 2020 zveřejněn rozhovor s předsedou České asociace pro pyrolýzu a zplyňování Doc. Ing. Michaelem Pohořelým, který se týkal aktuálně široce diskutované problematiky pyrolýzy plastů. Rozhovor můžete najít zde.