Aktuality

Zajímavý vývoj byl zaznamenán v oblasti zpracování čistírenských kalů v ČR. Dne 21.1.2019 byla zveřejněna veřejná zakázka, jejímž předmětem je projektování a výstavba nového zařízení kalové koncovky (nízkoteplotní sušárny odvodněného kalu a pyrolyzéru) na území stávajícího uzavřeného areálu ČOV Trutnov – Bohuslavice.
Předmětem veřejné zakázky jsou tak stavební práce i služby a dodávky související s vybudováním kalové koncovky a s jejím uvedením do provozu. Projekt je podpořen z dotačních prostředků OPŽP. V případě bezproblémového průběhu výběrového řízení by na konci roku 2019 měl být v provozu první nepilotní projekt s produkcí biocharu z čistírenských kalů v ČR.


Dne 20. 2. 2019 se v Brně konal seminář pořádaný zástupci Jihomoravského kraje a nazvaný „Čistírenské kaly v Jihomoravském kraji“. Na tomto semináři byly prezentovány i příspěvky členů asociace, které můžete najít v sekci Naše přednášky.