Aktuality

Člen naší asociace Energo Zlatá Olešnice vstoupil na trh s produktem Nature Carbon, který je certifikován Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským jako pomocná půdní látka (odkaz zde) i jako krmivo (provoz č. 802290-01). 

Nature Carbon je vysokoteplotní biochar, který se vyznačuje vysokou porozitou. Při aplikaci do půdy zlepšuje její fyzikální a hydraulické vlastnosti, hlavně sypkou hmotnost a zádrž vody a živin. 

Nature Carbon je na trhu nabízen hobby zahrádkářům na záhony, domácím chovatelům pro podporu trávení jejich mazlíčků i velkoproducentům na zapravení na pole či jako krmná surovina pro hospodářská zvířata. 

Více informací na https://www.druhli.cz/

Trutnovský biochar vyrobený ze stabilizovaného čistírenského kalu – certifikovaná pomocná půdní látka vyjmutá z katalogu odpadů

Biochar produkovaný pyrolýzní jednotkou na ČOV Bohuslavice – Trutnov, jedinou svého druhu v České republice, zkolaudovanou 22. října 2021, byl certifikován jako pomocná půdní látka Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále ÚKZÚZ) dne 7. března 2022. Komerční název biocharu je Karbofert T1. (odkaz na certifikaci: https://eagri.cz/public/app/eagriapp2/RHPub/Detail?guid=788acc00-815b-4b5e-af82-015d5f165f10). V rámci certifikace byla prokázaná nezávadnost pro životní prostředí, splnění legislativních požadavků a přidaná hodnota pro půdu a rostliny. Současná kapacita jednotky je cca 2 800 tun odvodněného čistírenského kalu, což odpovídá přibližně 378 tunám biocharu za rok. Současně provozovatel požádal místně příslušný krajský úřad o vyjmutí produkovaného biocharu z katalogu odpadů. Trutnovský biochar představuje produkt, nikoliv odpad, což dokazuje i certifikace ÚKZÚZ. Na základě výše zmíněného dokumentu, místního šetření a splnění legislativních povinností vyplývající ze zákona o odpadech 541/2021 Sb. byl dne 4. července 2022 Trutnovský biochar vyjmut krajským úřadem Královéhradeckého kraje z katalogu odpadů. Trutnovský biochar plní legislativní požadavky stanovené v České republice, zásady cirkulární ekonomie a jeho použití v zemědělství/krajinářství jako látky zvyšující zádrž vody i nutrietů v současné době nic nebrání.


Na 30. konferenci KALY A ODPADY 2022. konané dne 15. – 16. června 2022, Brno – hotel Fontána (
www.czwa.cz), byly prezentovány přednášky, na jejichž vzniku se podíleli zástupci asociace:

  • Pohořelý M. a kol.“ Pyrolýza jako efektivní řešení odstraňování organických mikropolutantů z čistírenských kalů
  • Chvojka T., Kos M.: Solární sušárna odvodněných čistírenských kalů na ČOV Mariánské Lázně


Na 14. bienální konferenci CzWA VODA 2021, která proběhla 22.-24.9. 2021 přednesl Ing. Kos z SMP CZ a.s. přednášku na téma „HOSPODAŘENÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY JAKO PŘÍSPĚVEK K DOSAŽENÍ CÍLŮ UHLÍKOVÉ NEUTRALITY“. Představil uhlíkově negativní technologii pro čistírenské kaly kombinující solární sušení a pyrolýzu s minimální uhlíkovou stopou. Solárně sušené kaly jsou zpracovány pyrolýzou, přičemž odpadní teplo je přiváděno zpět do solární sušárny. Předností této technologie je skutečnost, že díky použití solární sušárny je z hlediska spotřeby tepla zcela nezávislá na dodávce externího tepla.


What are you waiting for? If plinko game online everyone can make money and do it without any problems!
Pariurile tale nu au mai fost niciodată atât de benefice și captivante! Descoperă TotalBet - noua ta destinație pentru experiența supremă în lumea pariorilor.