Co jsme publikovali

Obecné:

2022: Solární sušárna odvodněných čistírenských kalů na ČOV Mariánské lázně (SOVAK 6-2022, článek zde)

2022: Nízkoteplotní sušárna na ČOV Přerov (SOVAK 3-2022, článek zde)

2021: Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov - první výsledky zkušebního provozu (příspěvek zde)

2020: Čistírenské kaly a způsoby jejich zpracování. Odpadové fórum (příspěvek zde)

2020: Spalování stabilizovaného čistírenského kalu pro recyklaci fosforu - náhled do Evropy. Sovak

2019: Biochar – výroba, vlastnosti, certifikace, použití. (Wasteforum 3/19)

2019: Metody Sludge-to-Energy jako součást cirkulární ekonomiky (článek zdeOdpadové fórum 06/19)

2017: Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou (odkaz časopis WASTE FORUM)

2017: Kapitola věnující se využití technologie zplyňování pro produkci elektrické energie (ke stažení zde) v knize Energie z odpadů - výzva pro 21. století (odkaz zde)

2016: Čistírenský kal - obnovitelný zdroj pro výrobu paliva a hnojiva (odkaz)

2015: Termochemické zpracování čistírenských kalů (odkaz)

2012: Zplyňování Biomasy (odkaz časopis Chemické listy)

2010: Zplyňování Biomasy-možnosti uplatnění (odkaz biom.cz)


Odborné (česky):

2021: Stabilita pyrolýzních kondenzátů při jejich vysokoteplotním zpracování, Paliva

2013: Zplyňování ligno-celulózové biomasy ve fluidní vrstvě písku a směsi písku s dolomitickým vápencem (odkaz biom.cz)

2012: Spolu-zplyňování uhlí a dřevní biomasy ve fluidní vrstvě (odkaz časopis Paliva)

2011: Laboratorní stanovení emisí při sušení tuhých biopaliv s vysokým obsahem vlhkosti (odkaz časopis Paliva)

2011: Katalytické vysokoteplotní odstraňování dehtu z plynu z alotermního zplyňování biomasy (odkaz biom.cz)

2009: Alotermní fluidní zplyňování biomasy (odkaz časopis Paliva)


Odborné (anglicky):

2023: The preparation of a carbonaceous adsorbent via batch pyrolysis of waste hemp shives. Energies, 16, 1202, 2023.

2022: Sewage sludge treatment methods and P-recovery possibilities: Current state-of-the-art. Journal of Environmental Management

2022: Progress in in-situ CO2-sorption for enhanced hydrogen production. Progress in Energy and Combustion Science

2022: Residual moisture in the sewage sludge feed significantly affects the pyrolysis process: Simulation of continuous process in a batch reactor, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

2021: Effect of pyrolysis temperature on removal of organic pollutants present in anaerobically stabilized sewage sludge, Chemosphere
 
2021: Structural and chemical changes of sludge derived pyrolysis char prepared under different process temperatures, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

2020: Effect of pyrolysis temperature on removal of organic pollutants present in anaerobically stabilized sewage sludge. (Chemosphere)

2020: Progress in waste utilization via thermal plasma. (Progress in Energy and Combustion Science

2020: Pyrolysis of wheat and barley straw. (Research in Agricultural Engineering)

2020: Wood chips gasification in a fixed-bed multi-stage gasifier for decentralized high-efficiency CHP and biochar production: Long-term commercial operation (Fuel)

2020: Detailed Analysis of Sewage Sludge Pyrolysis Gas: Effect of Pyrolysis Temperature (Energies)

2018: CO2 Gasification of Biomass: The Effect of Lime Concentration in a Fluidised Bed (odkaz časopis Applied Energy)

2017: Gasification of biomass with CO2 and H2O mixtures in a catalytic fluidised bed (odkaz časopis Fuel)

2016: Transient Catalytic Activity of Calcined Dolomitic Limestone in a Fluidized Bed during Gasification of Woody Biomass (odkaz časopis Energy & Fuels)

2014: Ammonia Yield from Gasification of Biomass and Coal in Fluidized Bed Reactor   (odkaz časopis Fuel)

2014: CO2 as Moderator for Biomass Gasification (odkaz časopis Fuel)

2012: Fluidized Bed Gasification of Coal-oil and Coal-water-oil Slurries by Oxygen-steam and Oxygen-CO2 Mixtures (odkaz časopis Fuel Processing Technology)

2011: Behavior of Heavy Metals in Steam Fluidized Bed Gasification of Contaminated Biomass (odkaz časopis Energy&Fuels)

2009: Pretreatment and Feeding of Biomass for Pressurized Entrained Flow Gasification (odkaz časopis Fuel Processing Technology)

2009: Integration of Biomass Drying with Combustion/Gasification Technologies and Minimization of Emissions of Organic Compounds (odkaz časopis Chemical Papers)

2009: Novel Approach to Tar Removal from Biomass Producer Gas by Means of a Nickel-Based Catalyst (odkaz International Conference on Fluidized Bed Combustion)

2006: Gasification of Coal and PET in Fluidized Bed Reactor (odkaz časopis Fuel)