Co jsme publikovali

Obecné:

Zplyňování Biomasy (odkaz časopis Chemické listy)

Zplyňování Biomasy-možnosti uplatnění (odkaz biom.cz)

Termochemické zpracování čistírenských kalů (odkaz)

Čistírenský kal - obnovitelný zdroj pro výrobu paliva a hnojiva (odkaz)

Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou (odkaz časopis WASTE FORUM)

Kapitola věnující se využití technologie zplyňování pro produkci elektrické energie (ke stažení zde) v knize Energie z odpadů - výzva pro 21. století (odkaz zde)


Odborné (česky):

Laboratorní stanovení emisí při sušení tuhých biopaliv s vysokým obsahem vlhkosti (odkaz časopis Paliva)

Zplyňování ligno-celulózové biomasy ve fluidní vrstvě písku a směsi písku s dolomitickým vápencem (odkaz biom.cz)

Katalytické vysokoteplotní odstraňování dehtu z plynu z alotermního zplyňování biomasy (odkaz biom.cz)


Alotermní fluidní zplyňování biomasy (odkaz časopis Paliva)

Spolu-zplyňování uhlí a dřevní biomasy ve fluidní vrstvě (odkaz časopis Paliva)


Odborné (anglicky):

CO2 Gasification of Biomass: The Effect of Lime Concentration in a Fluidised Bed (odkaz časopis Applied Energy)

Gasification of biomass with CO2 and H2O mixtures in a catalytic fluidised bed (odkaz časopis Fuel)

Transient Catalytic Activity of Calcined Dolomitic Limestone in a Fluidized Bed during Gasification of Woody Biomass (odkaz časopis Energy & Fuels)

Gasification of Coal and PET in Fluidized Bed Reactor (odkaz časopis Fuel)

Pretreatment and Feeding of Biomass for Pressurized Entrained Flow Gasification (odkaz časopis Fuel Processing Technology)

Ammonia Yield from Gasification of Biomass and Coal in Fluidized Bed Reactor (odkaz časopis Fuel)

CO2 as Moderator for Biomass Gasification (odkaz časopis Fuel)

Behavior of Heavy Metals in Steam Fluidized Bed Gasification of Contaminated Biomass (odkaz časopis Energy&Fuels)

Fluidized Bed Gasification of Coal-oil and Coal-water-oil Slurries by Oxygen-steam and Oxygen-CO2 Mixtures (odkaz časopis Fuel Processing Technology)

Integration of Biomass Drying with Combustion/Gasification Technologies and Minimization of Emissions of Organic Compounds (odkaz časopis Chemical Papers)

Novel Approach to Tar Removal from Biomass Producer Gas by Means of a Nickel-Based Catalyst (odkaz International Conference on Fluidized Bed Combustion)