Cíle sdružení

Spolek byl založen s posláním zvýšit v České republice důvěryhodnost technologií využívajících termických procesů zplyňování a pyrolýzy a přispět k rozšíření jejich aplikace, zejména pro účely energetického a materiálového využití biomasy a odpadů, je-li takto dosaženo vyšší efektivity a větší šetrnosti k životnímu prostředí v porovnání s jinými postupy a technologiemi.

Cíle činnosti sdružení jsou především:

  1. Stát se oborovou organizací právnických a fyzických osob, které se zabývají výzkumem a vývojem sledovaných procesů, jejich pilotním i komerčním uplatněním a propagací.
  2. Prosazovat poslání spolku při vzniku a změnách právních, technických aj. předpisů a v konkrétních projektech.
  3. Rozvíjet spolupráci mezi členy spolku ve sledované oblasti a společně hledat možnosti jejího prohlubování.
  4. Zasazovat se, aby byly v ČR využívány jen vyspělé proprietární technologie na bázi zplyňování či pyrolýzy splňující platné národní předpisy a mající vysokou užitnou hodnotu.
  5. Zvýšit povědomí o spolku, jeho poslání, členech a cílech vhodnými informačními a vzdělávacími aktivitami.

Z cílů spolku vyplývají i odpovídající aktivity, které vykonává představenstvo sdružení, vytvořené odborné sekce i jednotliví členové.