Orgány sdružení

Na základě valné hromady konané 3. listopadu 2022 byly do představenstva na pětileté funkční období zvoleny následující osoby:

Představenstvo:

  • předseda: Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. (ÚCHP AV ČR, v.v.i)
  • členové představenstva: Ing. Pavel Záhořík (AIRTECHNIC s.r.o.), Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn z.s.)
Tajemník:
  • Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D.