Orgány sdružení

Na základě valné hromady konané 11. prosince 2017 byly do představenstva a revizní komise na pětileté funkční období zvoleny následující osoby:

Představenstvo:

  • předseda: Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. (ÚCHP)
  • místopředseda:  Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. (VŠCHT)
  • členové představenstva: Ing. Ivo Picek (TARPO), Ing. Miroslav Kos CSc, MBA, Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn)
Tajemník:
  • Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D.

Valné shromáždění založilo následující odborné sekce:

Aplikované technologie:

  • Předseda: Doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.

Věda a výzkum:

  • Předseda: Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Propagace a osvěta:

  • Předseda: Ing. Tomáš Voříšek